Urboscanes és un propòsit d’art i acció cultural que obra pel progrés, i ho fa en compromís amb la societat que activa un necessari canvi racional quant als nocius hàbits freqüents d’afectació a l’hàbitat. Els afers Urboscans connecten la natura amb la urbanitat, les bones maneres en favor de la salut del medi, i en conseqüència en benefici dels éssers vius i per tant dels humans. Aquestes activitats, positives, esdevenen tallers pràctics d’aprenentatge cooperant, són de realització constructiva i s’usen matèries relacionades a la creació artística. La vàlua Urboscana té l’eix en l’àrea de l’ecologia i ofereix eines creatives per aprofundir en la reflexió i en el criteri individual que han de permetre, pel procediment comunicatiu, avaluar la incidència efectiva que pot tenir la utilització de l’art Urboscà, en conformació amb l’activisme cívic, com a mitjà lúdic en el fet de transitar cap al benestar col·lectiu en l’espai comunitari.Els tallers Urboscans o de Urboscanes, proposen a partir de l’observació del territori, o de l’espai urbà fer un acte de reflexió per elaborar una idea d’efecte visual i de labor constructiva desenvolupada a través de la pràctica artística, que faciliti  transmetre un missatge positiu que animi a un canvi d’habits per la millora convivencial en benefici del medi


–  UrboscanFilm 1 –            – Tramoitek –


–  contacte ; info7@ceschomet.cat –