Aprecio realitzar labors originals que efectuo amb estima i segell, oferint singularitat pel desenvolupament una atraient tasca específica, ja sigui decorar una escena, crear una ambientació, pintar un espai o un hàbitat, restaurar una peça o un objecte, fer un estamy en un jardí, etc. Tots els processos d’elaboració són de manufactura artesana, i de sensibilitat ecològica.