Ha estat exposada al Castell de Concabella durant els mesos de març, abril, maig i juny de 2021.

L’estat de conformitat i de relació entre la matèria fustenya i la forma tridimensional de les peces que s’acompanyen pels llenços pintats amb pols i colors terrosos, crea en el seu conjunt una obra en la qual llurs components ens mostren gratitud per la generositat de la natura qui ens permet viure i usar amb respecte els seus recursos materials.

Cadascuna d’aquestes obres s’han creat amb la seva pròpia característica discursiva, així doncs hi trobem treballs que es signifiquen amb la vida i la mort, amb els sentiments d’amor i d’enyor, amb la fidelitat entre dos, amb els lligams consanguinis, amb el compromís i la lluita, amb la pertinença terrenal, amb el fet de transmigrar, amb la coerció, amb el somriure i l’esperança, amb el conte i la història.