–  A  U  L  E  S    T  A  L  L  E  R  S –


U  R  B  O  S  C  A  N  A     P  R  O  P  Ò  S  I  T   d’  A  R  T

La paraula que obre el procés creatiu, contempla al paisatge i a la comunitat com a part essencial d’expressió, sent instrument per entendres en l’acció col·lectiva pel fi de fomentar aspectes bàsics per a la sensibilització ambiental, la comprensió i el respecte cap al medi i els qui l’habiten.



T R A M O I T E K     L’  E S C O L E T A     D’ E S C E N A    FA & CO

Sent pioners en l’experiència cooperant, el motivat equip de treball, format entre alumnes d’inserció social i la meva persona, per a fer genuïns treballs escenogràfics realitzats per a l’adequació d’espais per als usos d’aula tècnica, taller i escenari, ubicat dins l’original Fabra i Coats per a la creació i construcció d’una àrea d’ensenyament on desenvolupar un programa d’escola – taller.



en   P A U   es   P I N T A   el  C O G N O M  amb el   N O M   d’un   P O B L E

Acció pictòrica i de participació col·lectiva en un acte d’estima en homenatge a en Pau de Gòsol.