A  U  S  E  N  E  L L  E

Figura eco-critica

Obra d’escultura biològica realitzada per estima a la comunitat d’éssers, amb el pensament cap al territori i en el sentit de permanència a l’espai públic fins a assolir la seva descomposició física. Ha estat construïda amb matèria vegetal extreta del medi natural local combinada amb deixalles recollides del mateix espai rural. Va estar establida durant un determinat temps a la plaça de l’església del poble de Penelles.

Quarta edició del Festival de Murals i Art Rural 2019 de Penelles – Lleida

 video , http://lleidatv.alacarta.cat/ara-lleida-tour/tall/cesc-homet