Aquesta escultura pauta l’inici d’una sèrie d’obres que seran dedicades a Pepeta Mas i inspirades en memòria d’en Sever Homet.


La forma de la peça suggereix la d’una torre, amb agulles, projecta una mirada cap a les formacions naturals de parets rocalloses i connecta amb l’arquitectura dedicada al culte. 

Destaca la seva presència honesta i sencila amb l’absència d’ornamentacions.