Octubre de

Vaig néixer a la matinada d’un dia de tempesta, i amb la remor se m’activà la vida que poc després motivaria l’acte de començar a caminar.

1982

Artesà de vocació, m’he dedicat a l’art i a l’ofici  pel fet de tractar amb estima tot allò que de diferents maneres es relacioni amb la meva obra, i amb aquest designi esdevinc artista.

La formació segueix sent d’estudi obert, nodrint l’aprenentatge d’autodidacta amb les experiències laborals  i de l’expertesa lliurada, així mateix, per generosos mestres.

Quant a la trajectòria professional, l’he desenvolupat per diversos sectors productius i de forma transversal pels camps de les arts.

He exercit, per períodes, en l’àmbit de la docència, àrea a la qual segueixo en disposició de servir amb mirament cap a les persones.

Així mateix he pogut intercalar algunes originals i acceptables exposicions al llarg del trajecte recorregut. 

2018

 Segueixo caminant fins que el temps no se m’aturi.