biocesc2018 – 2013

Quant al trajecte artístic, creo peces inèdites d’escultura, i exploro nuclis d’interès que a la pràctica s’expressin en propòsits culturals.

Procuro per exercir amb l’aprenentatge, cursar imaginatives propostes didàctiques, tallers que afavoreixen les capacitats personals, artístiques, d’utilitat ocupacional o bé de rèdit emocional.

Reprenc la faceta professional d’artesà, expert en el camp de les arts decoratives, per promoure i atendre tota possibilitat de treball que s’activi al meu abast.

 

2012 – 2000 ;

Exerceixo, com a docent per un periode de dos anys, sent artífex d’un projecte singular d’escola-taller realitzat al Centre de Creació Fabra i Coats, (bcn) per formar alumnes-treballadors en l’àmbit dels oficis tècnics + artístics, per a servei teatral i de la indústria cultural. 

Artesà técnic d’entramats i estructures vegetals per esdeveniments i aparadorisme per a la Mestra Florista           Ana Menéndez en l’estudi i comerç d’Arum Art i Decoració Floral.

En el rol de tècnic escenògraf i especialista en maquinaria escènica i utillatge, coopero amb l’equip de la companyia Comediants S.A., per la producció de dissimils espectacles d’escena tetral i en l’itinerància de les gires.

Integrat, en les funcions d’un equip multidisciplinari, creo i construeixo la Caravana Cultural de las Artes i en qualitat tècnica-formativa, contribueixo durant un any amb l’organització del Centro de Artes Escènicas de Salamanca.

Com escultor, artesà decorador, constructor escenogràfic,i atrezzista, d’ençà del meu segell en el Taller H, realitzo destacades obres, i elements d’utillatge, produïts per a diverses empreses del sector teatral, dels esdeveniments i els audiovisuals, de la restauració, etc.

1999 – 1986 ;

Encamino amb decidida qualitat artesanal de l’art decoratiu, de la restauració i de la creació d’originals peces.

Dins del col·lectiu Skara, creo extraordinaris murals i objectes destinats al mercat de l’art i la decoració.

Organitzo un espai d’aula-taller amb el fi de col·laborar en la formació de dones per a conèixer les tècniques de pintura decorativa.

1985 – 1976 ;

Treballo en un taller dedicat a restablir elements d’arquitectura, adequar espais-habitatges i entorns naturals, així com de restauració de moblatge, objectes, etc.

D’ençà de la bondositat i el mestratge de, Pepeta Mas i Sever Homet, adquireixo valors essencials, quant a humanitats, ecologia, estimació pel territori, aprenentatge d’oficis i optimització dels recursos.