A T A R À X I A

Es troba en aquesta exposició una continuïtat evolutiva en la meva labor vers els treballs anteriors, la paraula triada, Ataràxia, m’ajuda a obrar en concordança entre el desig i l’esforç per assolir l’equilibri emocional necessari en el fet de transitar pels distints camps terrenals, on poder conrear, esmerçar-me en recollir i mostrar la collita sense temença i així avançar en un camí del qual tan sols en conec el principi.

 

 

 

C O N C O R D A N Ç A

L’estat de conformitat i de relació entre la matèria fustenya i la forma tridimensional de les peces que s’acompanyen pels llenços pintats amb pols i colors terrosos, crea en el seu conjunt una obra en la qual llurs components ens mostren gratitud per la generositat de la natura qui ens permet viure i usar amb respecte els seus recursos materials.

D’ençà del pensament de l’autor, cadascuna d’aquestes obres s’han creat amb la seva pròpia característica discursiva, així doncs hi trobem treballs que es signifiquen amb la vida i la mort, amb els sentiments d’amor i d’enyor, amb la fidelitat entre dos, amb els lligams consanguinis, amb el compromís i la lluita, amb la pertinença terrenal, amb el fet de transmigrar, amb la coerció, amb el somriure i l’esperança, amb el conte i la història.

Hi ha així mateix, en aquesta presentació sobre el meu treball la voluntat d’establir una reflexió en vers el fet de ser català i viure en terra catalana.

 

S E M B L A N Ç A

Hi ha semblança quan al concepte, a la forma que quasi té les mateixes característiques, la mateixa aparença o les mateixes qualitats que un altre objecte, peça o cosa.La idea de semblança existeix, quan dos o més objectes coincideixen en la percepció en el qual les relacions semblen imposar-se amb l’evidència indiscutible o bé amb la creença ferma de l’allò que és o no és, segons el qual s’accepta o es rebutja la semblança. Vers el criteri de què tal obra pot ser similar a un altre només s’escau si assumim com a idea de similitud la seva forma perceptiva però en tant que comprenen altres criteris podem descobrir semblances d’acord amb la diversitat d’estructures o formes associades a conjunts de coses de les quals s’afirma una característica comuna per la semblança. Aquesta connexió suggerida us l’ofereix aquesta mostra de les obres creades vers les idees a semblança del que s’estableix entre coses imaginades. Quan una cosa s’assembla a la idea, és possible que aquesta idea no sigui semblant en la mesura mateixa en què aquesta se li sembla, debatien en eterna paraula els filòsofs Parmènides i Sòcrates,Mentre que sorgit del pensament, escrivia amb reverenda lletra el Mestre Ramon Llull; ” On pus escura és la semblança, pus altament entén l’enteniment qui aquella semblança entén “. Amb la imaginació dotada de vivacitat i pel meu dissemblant imaginari d’artista Urboscá present en la ment i l’ànima de qui us escriu i us ofrena amb bonhomia un recull de treballs on m’expresso a través de l’escultura realitzada amb matèria fustanya

https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/destacada/48215/semblana-nova-exposicio-al-castell-del-remei/4461.html


P  L  O  M  A    d’ E  S  C  O  R  Ç  A

Ploma d’escorça, cor artístic que rep el nom gràcies a les matèries que essent vives protegeixen el cos de l’au i de l’arbre, s’inspira en els antics i artesans útils per la comunicació gràfica i és així mateix una reflexió en vers la tutela dels tractats signats pels humans que per la seva consistència haurien de defensar els drets civils fonamentals, emparar la dels éssers vius i preservar els recursos naturals i que alhora, de tot això, és tenir-ne la consciència de salvaguardar constantment la seva fragilitat.


 

R  com  P A L  de  P A LL E R

R com pal de paller, us mostra un recull d’obres presentades en un magnífic espai que havia estat un antic paller. Set obres conjunten una exposició, sorgida en el transcurs d’un cap de setmana  amb motiu d’una trobada d’amics reunits en un refugi. Així mateix, R com pal de paller, refereix, descriure mitjançant les formes que hem permet fer la matèria reflexionar sobre la voluntat popular expressada.  R com eix per la resolució d’una realitat social per la qual transitem.    R, per tant, hauria de ser la lletra principal de la paraula ben triada i honestament aplicada per assolir l’objectiu en la millora de la vida col·lectiva.


LL  A  U  N A ;

La prolongada i aïllada existència d’uns objectes, em va induir a fer diverses composicions amb les distintes formes com tal d’afavorir un canvi en el motiu de la seva funció, aconseguint així, a través del diàleg sorgit durant el procés de creació, una sèrie d’innovades i curioses peces amb presència comunicativa en vers a l’expressió dels sentiments, i les passions establertes en les relacions personals.


A U S      I L·L U S T R E S ;

Són uns éssers sorgits de la imaginativa nèxia Urbestiaria, escultures fantàstiques inspirades en les aus que varen ser creades amb singular presència estètica, bastides seguint criteris de reutilització dels recursos, usant matèries llenyoses o vegetals (naturals) i materials reciclables (industrials) En tant que pell recull de conceptualitzat Urboscana, cercant els referents per a idear les formes diverses, sorgeixen una sèrie d’atractives figures coloristes que s’expressen per la comesa de reclamar l’atenció socioambiental i s’ofereixen amb l’objectiva visió còsmica d’encisar actitud d’estima en vers el paisatge que ha de permetre analitzar, amb mirada crítica, hàbits materials de l’activitat humana amb pautes d’evolució i comportament en les relacions orgàniques que estableix amb l’entorn.