a r t e s à    vs    a r t i s t a

 –  h o m e   de   p a u  –

e n s e n y a n t


Com Artesà, recorro per vocació els distints camps dels bells oficis i procuro realitzar quan objecte amb estima i per a tota labor comanada.

Sent Artista ingènit, produeixo obra singular que mostro pels espais que en sóc sol·lícit, lliurant per demanda i a petició de qui s’interessi.

Fent d’Ensenyant, aprenc de l’experiència amb el col·lectiu i comparteixo els coneixements com tal d’afavorir les capacitats de les persones.– contactar –