cesc

Cesc Homet

 a r t e s à    vs    a r t i s t a

 e s c u l t o r


La característica afable de la meva personalitat i el fet de nodrir un ofici transversal i flexible, em permet treballar de forma remarcable, en distints camps professionals incloent l’àmbit de l’aprenentatge.


Persever activament el propòsit i gaudeixo del trajecte vital.


Agraeixo el seu temps.vertemps 

– web curricular autogestionada –