a r t e s à    vs    a r t i s t a

 –  H O M E   de   P A U  –

t r e b a l l a d o r


Artesà de vocació, em dedico a la carrera de l’art i a l’ofici des del pensament crític i mostrant sensibilitat per tractar amb estima tot allò que de diferents maneres es relaciona amb la meva labor constructiva.

La formació segueix sent d’estudi obert, nodrint l’aprenentatge d’autodidacta a estímul de les mateixes experiències laborals i del recull de l’expertesa lliurada, així mateix, per generosos mestres.

Quant a la trajectòria professional, la desenvolupo per diversos sectors productius i segueix transitant de forma transversal pels distints camps de les arts.

Ocasionalment participo en l’àmbit de la docència, àrea a la qual estic en disposició de servir amb mirament i cooperació cap a les persones.

Esdevenint artista, produeixo obra singular que intercalo, realitzant algunes originals i acceptables exposicions, pel llarg del trajecte que vaig recorrent.– contactar –