cesc

Cesc Homet

 a r t e s à    vs    a r t i s t a


Encaminat persever actiu gaudint pas a pas del trajecte vital que m’ofereixen ambdós termes culturals. Seguint el propòsit convisc amb la influència, sotmesa a reptes conceptuals expressats d’un cap a l’altre en continu joc d’equilibris. Activant el seu potencial dinàmic, versàtil capacitat creativa i pragmàtica faceta constructiva procuro mantenir el domini del medi i usar els diversos recursos a l’hora de diversificar la singular producció sovint immersa en suggerents àmbits que em permeten transitar per diferents camins.


Agraeixo el seu temps.vertemps 

– web curricular autogestionada –