En relació amb els oficis artesans i tècnics vinculats a la creació artística i construcció tècnica de l’escènica, he exercit per l’àmbit de l’escola taller, com pràctic docent, en l’àrea d’escenografia i dels decorats, sempre amb actitud comunicativa i interès cap a l’aprenentatge he activat tota habilitat i capacitat positiva quant a motivar el progrés per a la millora individual i col·lectiva d’aquelles persones a qui he servit.

 

I que tanmateix estic en disposició d’exercir-ne segons sigui l’interès pels tallers pràctics i creatius.