A  u  s  e  n  e  l  l  e

Obra d’escultura biològica realitzada per estima a la comunitat d’éssers, amb el pensament cap al territori i en el sentit de permanència a l’espai públic fins a assolir la seva descomposició física. 

Ha estat construïda amb matèria vegetal extreta del medi natural local combinada amb deixalles recollides del mateix espai rural.

La trobareu establida a la plaça de l’església del poble de Penelles.


Quarta edició del Festival de Murals i Art Rural 2019 de Penelles – Lleida

 video , http://lleidatv.alacarta.cat/ara-lleida-tour/tall/cesc-homet          – branca/mostrari –             info ; www.gargarfestival.com