ESTADANTS                                                centre d’Art Contemporani El Pla

ATARÀXIA                                                    sala Les Arcades del Castell de Concabella

CONCORDANÇA                                        sala La Cabanya del Castell de Montesquiu

SEMBLANÇA                                              sala Lucilla Atilia del Castell del Remei