exposició permanent a ;

 l a  c a s a  d e l   c o s t a t   

on l’obra que transita es mostra perseverant

Informació per a visites concertades ; info7@ceschomet.cat  + 660 54 71 23

Vallés occidental

 


–   exposició actual   –           –   foto galeria   –