CASTELL  de  MONTESQUIU
exposició els mesos de desembre de 2020 i gener de 2021

– C O N C O R D A N Ç A –
 

Obres d’escultura creades en semblança al principi figuratiu i a l’ordre abstracte que se n’extreu del meu imaginari, peces sorgides de l’avinença als contes, fetes amb harmonia entre l’allò que penso i l’allò que faig.

Cesc H.