Aquestes representatives feines d’art i ofici, són part de les experiències realitzades en el trajecte vital d’una professió artesana de camp fuster de la que n’esmerço la connexió i l’ofereixo el servei per acomplir el projecte amb el màxim interès de qualitat, creativitat i calidesa.

info7@ceschomet.cat


 

BELLS PORTALONS

Alguns dels treballs de restauració, protecció i envernissat de la fusta, efectuats per assolir la renovació i l’embelliment d’antigues portes.


SAM PIABARETTO

De l’art de la transformació, per la concepció de la reutilització del moblatge, sorgeix creat a mida, aquest bell i servidor moblam amb l’ànima musical renovada.


MOBLAM’S

Mostres de peces exclusives creades a partir d’altres objectes mobles, i a raó del concepte de la transformació.