N  A  M  S  K  E

obra d’escultura figurativa fantàstica

s’exposa a la;

Fundació Perelló
Mostra Itinerant d’Art Tridimensional  Premis de Belles Arts Sant Jordi

que ha promogut per les Terres de Ponent – Lleida – (cat)

ha estat fins el 5 de setembre a;

 l’Institut d’Estudis Ilardencs – Ciutat de Lleida

ara fins el 16 d’octubre ho fa a;

Sala Social de l’Ajuntament de Torrefarrera – Lleida