– Imaginatives propostes artìstiques enfocades a la didàctica, per la realització de tallers creatius d’orientació formativa dins l’àmbit transversal de l’aprenentatge i d’acord amb el centre d’ensenyament, espai cultural o centre d’activitats lúdiques  –


art i cultura ambiental – art i oficis artesants – l’art de l’esdeveniment – art i escèna – art natura – art decoratiu – art i recursos materials – art i acció social – ……– Fitxa informativa genérica quant als tallers de creació artística. –