Honora a la saviesa de la pacient figura femenina ancestre amb la que mantinc el vincle camperol i li agraeixo l’aprenentatge vers la comprensió dels elements i cicles terrenals, puc endinsar-me a fer treballs artesanals constructius i d’embelliment, que realitzo amb estima i criteris ecològics i pels enjardinats i altres espais d’acolliment, de vida i de natura.


info7@ceschomet.cat


GORGA D’AIGUA SERENA

Ecosistema aquàtica.


BROLLADORS DE VILLA PAQUITA