Amb esguard cap a la naturalesa, inspirat amb ella i emprant tasques bioconstructives de paleta o picapedrer, jardiner o paisatgista, puc combinar formes d’escultura integrada amb l’ecosistema aquàtica pel fet de realitzar una obra amb estima que embelleixi l’entorn, un estany de bany que ens permet endinsar-nos per gaudir de l’aigua.