Artista  vs  Artesà

Sóc autodidacta que sent actiu professional m’he format en la polivalència d’arts i oficis, per més de tres dècades, arran del treball realitzat en diversos tallers, estudis i companyies que pertanyien als camps de producció cultural.  Tinc experiència entre altres sectors de creació artística amb les arts plàstiques, les arts decoratives, les arts escèniques, les arts de carrer i les intervencions efímeres de l’espai. He exercit la docència en l’àmbit formatiu de les escoles taller. A partir de l’any 2014 exploro en el meu univers l’aspecte humà més vital d’expressió, pensament, comprensió i de relació amb l’Art, començant a transitar per una incipient singladura on m’endinso en propòsits personals de creació i acció artística.


 

– Trànsit laboral –

 

2020 – Escultor – 2019 – Artista Urboscà – 2015 – Tallerista Creatiu – 2014 –  Artesà Bio-Constructor. – 2013 – Artesà d’Estructures Vegetals – 2011 – Expert (f.o) Docent d’Escenografia, Muntatge i Construcció de Decorats  –  2010 – Artesà Restaurador i Embellidor Artístic –  2008  –  Tècnic de Maquinària Escènica i Artesà d’Utillatge –  2002  –  Formador per a Tècnics Maquinistes d’Escenari i Taller –  2001 –  Artista Escenògraf  i  Artesà Constructor De Decorats –  Artista de Corporis – 1999  –  Artista Decorador – 1994 – Artista  d’Intervencions  Efímeres i Creacions de Façanes Especials  – 1992  Artesá Constructor de Corporis – 1991 Formador de Pintura Decorativa i Teoria del Color. – 1990 – Artesà Tècnic Colorista – 1988 –  Artesà del Modelatge i Murals Realitzats amb Cuir. – 1984  –  Artesà Recuperador, Reciclador de Materials – Artesà Restaurador d’ Objectes i Elements d’Arquitectura – 1979 –  Artesà Pagès i Camperol – 1972