D’un Autodidacta

Format per l’interès, l’estima, la curiositat, la lectura, l’aprenentatge continuo amb l’expertesa adquirida transitant per la vida dels oficis que per les seves labors son guia, les preservo en la memòria i reprenc la trajectòria.


Diligent ;


Escultor. – 2019

Artista Urboscà. – 2015


Artesà Bio-Constructor. – 2013

Artesà d’Estructures Vegetals.- 2011

Artesà Restaurador i Embellidor Artístic. – 2008

Artesà Tècnic de Maquinària Escènica i d’Utillatge. – 2002

Artista Escenògraf i Artesà Constructor De Decorats i Corporis.- 1999

Artista Decorador d’Espais Interiors Comercials i Locals de Restauració. – 1994

Artista d’Intervencions Efímeres i Creacions Especials d’Ambientació de Façanes.- 1992

Artesà Colorista Pintor Decoratiu d’Indrets, Habitatges, Decorats, Objectes i Mobiliari. -1988

Artesà Innovador del Modelatge i Colorista Creador d’Originals Objectes i Murals Realitzats amb Cuir. – 1984

Artesà Recuperador i Restaurador de Materials, Objectes i Elements Antics de l’Arquitectura Clàssica Mediterrània. – 1979

Artesà Pagès i Camperol – 1972


Aciençat ;


Docent d’Escenografia, Tècniques de l’Espectacle i Construcció de Decorats per a l’Indústria Cultural. – 2010

Formador per aTècnics Maquinistes d’Escena ,de Muntatges Escenogràfics i d’Arts de Carrer. – 2001

Monitor de Pintura Decorativa i Teoria del Color. – 1990


Tallerista Creatiu. – 2016