Artista

Laborador  Cultural

Autodidacta  d’Ofici  Transversal

Diligent  i  Açiençat

 

2020 – Escultor – 2019 – Artista Urboscà – 2015 – Tallerista Creatiu – 2014 –  Artesà Bio-Constructor. – 2013 – Artesà d’Estructures Vegetals – 2011 – Expert Docent d’Escenografia i Construcció de Decorats  –  2010 – Artesà Restaurador i Embellidor Artístic –  2008  –  Tècnic de Maquinària Escènica i Artesà d’Utillatge –  2002  –  Formador per a Tècnics Maquinistes d’Escenari i Taller –  2001 –  Artista Escenògraf  i  Artesà Constructor De Decorats –  Artista de Corporis – 1999  –  Artista Decorador – 1994 – Artista  d’Intervencions  Efímeres i Creacions de Façanes Especials  – 1992  Artesá Constructor de Corporis – 1991 Formador de Pintura Decorativa i Teoria del Color. – 1990 – Artesà Tècnic Colorista – 1988 –  Artesà del Modelatge i Murals Realitzats amb Cuir. – 1984  –  Artesà Recuperador, Reciclador de Materials – Artesà Restaurador d’ Objectes i Elements d’Arquitectura – 1979 –  Artesà Pagès i Camperol – 1972