MURALS.

D’aquelles artesanies clàssiques del cuir, sorgiren imaginatius i coloristes murals, i d’altres elements decoratius.