MURALS.

D’aquelles savieses artesanes clàssiques del cuir, sorgiren innovadores peces artístiques contemporànies, imaginatius i coloristes murals, i d’altres elements de l’art decoratiu.