… inventar per aprendre …


…o de com va ser el procés creatiu i artístic de crear una escola de cartó, com a mètode d’estudi, per a motivació de joves d’inserció social en el trajecte de formar-se com a tècnics d’escena…. i aconseguir muntar, des de l’inexistent, aprofitant tots els recursos a l’abast, un espai escènic professional dins d’una antiga fàbrica ….