Nascuda de la sonoritat percussiva d’un bell instrument, cos i ànima que s’emana d’ençà del bressol triba,l sent filla del ressò musicat quant als nostres avantpassats lacetans, pobladors de l’antic territori ibèric mediterrani. Des de les arrels sorgeix aquesta figura imaginada en lloança d’una fèmina lluitadora vallesana que s’expressa fent seu el mot que possiblement en origen i en vers a la paraula donés nom a la que usem per identificar a la nostra terra catalana.