tarja - nunci - expo


– glossa –

La prolongada i aïllada existència d’uns objectes, em va induir a fer diverses composicions amb les distintes formes com tal d’afavorir un canvi en el motiu de la seva funció, aconseguint així, a través del diàleg sorgit durant el procés de creació, una sèrie d’innovades i curioses peces amb presència comunicativa.


Així mateix a través dels objectes que construeixen les peces, es dóna forma a l’expressió dels sentiments, i les passions establertes en les relacions personals.


–  catàleg de LLauna –