…percebre en silenci la melodía del sentiment…

De trobar interès per quina sigui de les peces d’escultura que aquí es mostren, si ho desitgen, poden contactar-me i els oferiré l’ànim d’entendre’n’s.


– contactar-