Amb esguard cap a l’ecosistema terrenal i aquàtic , efectuo propostes tenint en compte l’afecte d’embellir l’entorn que s’ofereixi. Emprant materials naturals i tècniques artesanes bio-constructives per crear un espai encisador.

 


– contactar ; info7@ceschomet.cat –