Sóc l’artesà pintor decorador, que s’ajusta al criteri estètic requerit, treballa saludablement, com cal, usa productes ecològics i combina tècniques tradicionals amb les actuals, per aplicar un òptim tractament pictòric sobre els distints suports i ofereix servei amb qualitat i varietat en gamma d’acabats, textures, i altres.  • – pintures de calç aèria natural, productes acrìlics com esmalts, verníssos, resines, gels, médiums, pigments, tints, ….etc –