Passeu si voleu, res no heu de témer si sou com els d’ací són gent de pau, doncs sóc jo també de justa personalitat que s’estima més viure en pau, i si no entreu, aneu-vos en pau.