treballs cor

– artesans / artistics –

– escultura – art decoratiu restauració i pictórica  – embelliment de l’enjardinat intervenció de l’espaielements d’escenamoblams  


Malgrat complir trenta-dos anys d’experiència, cursats transversalment per diversos sectors productius de les arts i els bells oficis, cada pas és un nou repte i un aprenentatge mogut per la il·lusió d’un novell projecte o pel desenvolupament d’una atraient tasca específica, ja sigui decorar una paret, crear una ambientació, intervenir un espai amb un muntatge efímer, restaurar una peça, fer un entorn agradable en un jardí, etc., sempre amb l’ànim d’interpretar les necessitats de l’altre, aportant solucions creatives o transformant idees en realitats, procurant amb estima que tot funcioni, complint amb els terminis i la quantia econòmica convinguda.

Els processos d’elaboració, que realitzo amb criteri d’aprofitament dels recursos i usant productes ecològics, són de manufactura artesana, puc emprar tant matèries nobles com practicar la reutilització dels materials o bé seleccionar aquells que són de procedència i retorn sustentable. .

La meva funció és oferir singularitat en relació als diferents gustos per la qual cosa materialitzo l’aportació d’una idea o si s’escau, me n’imagino un altre tenint en compte, per a la seva satisfacció l’opinió de la persona interessada.

Aprecio tot allò que puc fer i per a qui realitzar propostes originals que efectuo amb estima i segell.– mostrari –                     – contactar –