…. l’aprenentatge per l’experiència compartida amb pensament crític ….