Amb el bon fer aprés, anys a, de l’avi Sever, puc realitzar acurats tractaments artesanals per aconseguir la restauració, protecció i l’embelliment d’antigues portes,  o bells portals,     així com d’altres elements constructius o decoratius del fustam.