La fusta és un material noble que ha donat lloc a tot un ventall de diversos elements constructius d’una gran riquesa i bellesa del nostre patrimoni arquitectònic.
Així mateix, hem de considerar les possibilitats que té aquesta matèria de ser restaurada, amb ofici artesà, i embellida  amb distintes tècniques pictòriques o de tractament d’acord amb els vernissos, etc.