S E M B L A N Ç A 

 

Hi ha semblança quan al concepte, a la forma que quasi té les mateixes característiques, la mateixa aparença o les mateixes qualitats que un altre objecte, peça o cosa.La idea de semblança existeix, quan dos o més objectes coincideixen en la percepció en el qual les relacions semblen imposar-se amb l’evidència indiscutible o bé amb la creença ferma de l’allò que és o no és, segons el qual s’accepta o es rebutja la semblança. Vers el criteri de què tal obra pot ser similar a un altre només s’escau si assumim com a idea de similitud la seva forma perceptiva però en tant que comprenen altres criteris podem descobrir semblances d’acord amb la diversitat d’estructures o formes associades a conjunts de coses de les quals s’afirma una característica comuna per la semblança. Aquesta connexió suggerida us l’ofereix aquesta mostra de les obres creades vers les idees a semblança del que s’estableix entre coses imaginades. Quan una cosa s’assembla a la idea, és possible que aquesta idea no sigui semblant en la mesura mateixa en què aquesta se li sembla, debatien en eterna paraula els filòsofs Parmènides i Sòcrates,Mentre que sorgit del pensament, escrivia amb reverenda lletra el Mestre Ramon Llull; ” On pus escura és la semblança, pus altament entén l’enteniment qui aquella semblança entén “. Amb la imaginació dotada de vivacitat i pel meu dissemblant imaginari d’artista Urboscá present en la ment i l’ànima de qui us escriu i us ofrena amb bonhomia un recull de treballs on m’expresso a través de l’escultura realitzada amb matèria fustanya.

 

https://nogueratv.cat/ca/turisme/nogueratv/destacada/48215/semblana-nova-exposicio-al-castell-del-remei/4461.html


 

P  L  O  M  A    d’ E  S  C  O  R  Ç  A

 

Ploma d’escorça, cor artístic que rep el nom gràcies a les matèries que essent vives protegeixen el cos de l’au i de l’arbre, s’inspira en els antics i artesans útils per la comunicació gràfica i és així mateix una reflexió en vers la tutela dels tractats signats pels humans que per la seva consistència haurien de defensar els drets civils fonamentals, emparar la dels éssers vius i preservar els recursos naturals i que alhora, de tot això, és tenir-ne la consciència de salvaguardar constantment la seva fragilitat.

 


 

R  com  P A L  de  P A LL E R

 

R com pal de paller, us mostra un recull d’obres presentades en un magnífic espai que havia estat un antic paller. Set obres conjunten una exposició, sorgida en el transcurs d’un cap de setmana  amb motiu d’una trobada d’amics reunits en un refugi. Així mateix, R com pal de paller, refereix, descriure mitjançant les formes que hem permet fer la matèria reflexionar sobre la voluntat popular expressada.  R com eix per la resolució d’una realitat social per la qual transitem.    R, per tant, hauria de ser la lletra principal de la paraula ben triada i honestament aplicada per assolir l’objectiu en la millora de la vida col·lectiva.

 


LL  A  U  N A ;

 

La prolongada i aïllada existència d’uns objectes, em va induir a fer diverses composicions amb les distintes formes com tal d’afavorir un canvi en el motiu de la seva funció, aconseguint així, a través del diàleg sorgit durant el procés de creació, una sèrie d’innovades i curioses peces amb presència comunicativa en vers a l’expressió dels sentiments, i les passions establertes en les relacions personals.

 


 

A U S      I L·L U S T R E S ;

 

Són uns éssers sorgits de la imaginativa nèxia Urbestiaria, escultures fantàstiques inspirades en les aus que varen ser creades amb singular presència estètica, bastides seguint criteris de reutilització dels recursos, usant matèries llenyoses o vegetals (naturals) i materials reciclables (industrials) En tant que pell recull de conceptualitzat Urboscana, cercant els referents per a idear les formes diverses, sorgeixen una sèrie d’atractives figures coloristes que s’expressen per la comesa de reclamar l’atenció socioambiental i s’ofereixen amb l’objectiva visió còsmica d’encisar actitud d’estima en vers el paisatge que ha de permetre analitzar, amb mirada crítica, hàbits materials de l’activitat humana amb pautes d’evolució i comportament en les relacions orgàniques que estableix amb l’entorn.


A  U  S  E  N  E  L L  E

 

Figura eco-critica

Obra d’escultura biològica realitzada per estima a la comunitat d’éssers, amb el pensament cap al territori i en el sentit de permanència a l’espai públic fins a assolir la seva descomposició física. Ha estat construïda amb matèria vegetal extreta del medi natural local combinada amb deixalles recollides del mateix espai rural. Va estar establida durant un determinat temps a la plaça de l’església del poble de Penelles.

Quarta edició del Festival de Murals i Art Rural 2019 de Penelles – Lleida

 video , http://lleidatv.alacarta.cat/ara-lleida-tour/tall/cesc-homet