L’any 2015, a raó de constatar la crònica, reiterada, i incívica pràctica contaminant, que un determinat segment de la població humana local realitza com embrutidor hàbit incomprensible, abocant les deixalles a l’espai natural o en el medi urbà a on habiten, vaig pensar d’iniciar la proposta i emprar l’art en conformitat amb l’educació ambiental, en tant que és una bona eina pel suport d’una societat que per ser més justa, ha de millorar inexcusablement. En oposició als fets indignants, sumar el propòsit artìstic a la pedagogia, l’acció i altres formes d’actuació, com tal d’afavorir el respecte convivencial en l’esfera del medi i del ambient, ajudant així a mitigar gradualment l’agreujament de l’embrutiment i la contaminació.El projecte s’inscriu en l’àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies i es fonamenta en la capacitat transversal d’articular propostes específiques en relació a la idea de cooperar pel model d’una consciència crítica, en l’activació dels propòsits que impulsin valors ecològics. Té com a objectiu, configurar realitats pròpies explorant el territori, fomentar la creativitat i combinar processos de recerca, de creació, producció cultural i acció socialitzadora que incideixin sobre la població i en el municipi a on participi. Contribueix a la construcció d’una societat més justa, desplegant metodologies experimentals i propositives que generin vincles d’estima entre la urbanitat i el medi natural. Com agent actiu, basat en la transversalitat, connecta amb camps diversos del coneixement i les humanitats. La proposta, es desenvolupa en forma de tallers i altres formes de mediació didàctica. i s’articula en relació al context local de treball, fomentant espais d’aprenentatge que s’incorporin amb la ciutadania, les entitats, institucions, comunitats educatives, agents experts, etc. Genera diferents processos de reflexió crítica, amb cadascun dels col·lectius participants on s’ha de imaginar i projectar noves mirades compromesses amb l’entorn i la biodiversitat. Fomenta accions de forma àmplia en el context social de les arts, innovant eines divulgatives per l’implicació comunitaria.