exemples ;

Assemblatge + Objectes + Recuperació + Entramats vegetals + Urboscans + Utillatges + Panots + Escultura + Corporis + Ninots + Màscares + Decorats + Aparadors +  Escenes + Paisatges + Pintorets + Patis + Restaura + Terres + Hidràulica + ArTécnics  + Cartelleria + Reciclart………………+ Imagina …………..i ..+…