…l’aprenentatge per l’experiència compartida en el procés creatiu..En els espais de participació col·lectiva, coopero com a tallerista o docent, mitjançant processos actius a l’àmbit de l’aprenentatge amb propostes enfocades a la didàctica que potenciant la creativitat, positiven en el fet curricular i afavoreixen la capacitat de les persones, com són les activitats creatives, els tallers artístics, l’aula d’orientació formativa, l’àrea d’eficàcia cívica o l’esplai pel rèdit emocional, etc.

Treballar la diversitat, la pluralitat i la complexitat des d’una perspectiva transversal, permet fer lectures múltiples vinculades al voltant de les interaccions formatives que es generen entre els diferents camps productius i ofereixen una aproximació als distints sectors professionals, sent especialment rellevants els perfils humans flexibles i connexos per donar una visió abastable a l’ampli espectre de disciplines que tenen en compte llenguatges emergents i procuren cobrir amb les diverses pràctiques tècniques/artístiques, la recerca i la innovació, la realització i el servei constructiu, les accions d’emprenedoria, la complementarietat d’equip o d’inserció laboral, etc., 


– contactar –