En aquest rol, poso a disposar l’experiència tècnica i l’enginy artesà d’utillatge pel treball escenogràfic