TERRA CAMPA

Sentir els somnis terrenals als peus i la mirada que s’enlaira.