A R T   R U R A L   P R O P Ò S I T

Compartirem l’experiència i gaudirem del procés creatiu, al voltant de la mitologia d’origen rural d’una tradició catalana.

Sobre la base conceptual, esmerçarem la imaginació i alhora innovarem com tal de realitzar una obra, de personalitat i expressivitat sonora a qui afeixarem un missatge amb els valors de la pau.