L ‘  A  R  T  E  S  À    …………..vs…………….    L ‘  A  R  T  I  S  T  A

A R T    I N T E G R AAixò és així, puix que segurament es deu deure al fet que ambdós oficis m’han suscitat interès personal i que de ben segur els dos personatges deuen tenir relació,  ja que d’una manera o altra comparteixen cos, cor i ànima en les distintes formes de veure i comprendre l’art.


info7@ceschomet.cat