L ‘  A  R  T  E  S  À    …………..vs…………….    L ‘  A  R  T  I  S  T  A

A R T    I N T E G R AAixò és així, puix que segurament es deu deure al fet que ambdós oficis m’han suscitat interès personal i que de ben segur els dos personatges deuen tenir relació, ja que d’una manera o altra comparteixen cos, cor i ànima en les distintes formes de veure i comprendre l’art. He realitzat una munió d’obres d’especialitats i conceptes diversos, teixides al llarg dels anys i que abracen diferents àmbits i modalitats: he treballat i treballo l’art integrat, ja que aquest m’ha conduït en bona part dels meus propòsits i m’acompanya per l’habitual en la meva tasca.


info7@ceschomet.cat