… propostes de tallers d’art i acció comunitària en vàlua de la cultura ambiental …


Projectar la mirada artística per la labor de sensibilitzar en l’aspecte de l’hàbitat i col·laborar en l’àmbit de l’aprenentatge ambiental i d’urbanitat respectuosa, pels processos permanents de conscienciació en vers el medi, i afavorir la capacitació per actuar individualment i col·lectivament en la resolució dels problemes ambientals.