E N   P A U  D E  G Ò S O L

        E L    C O N T E    D’ E S T A D A N T S

        B E R T H A M    I    T R Ò N I K

        U R B M E D I T A N T

        P E T R U S  A S I M È T R I C U S

        L’ E I N A   H E R E T A D A

        H À B I T A T   E S T A T G E

 

 

       

 

       

        -. originals propostes visuals, inèdites obres corpòries, senzilles i belles anotacions literàries i altres històries il·lustrades, totes elles reservades esperançant el seu moment.-