En aquesta pàgina adjunto altres planes o bé escrits de distintes persones lliure pensadores i critiques ,a qui els agraeixo la seva disposició i l’objectivitat mostrada, que d’una manera o l’altra tenen experiència, preparació, coneixement, relació i estima per l’ampli sector de l’art, els artistes, la creació contemporània i la cultura.