– A p u n t  s i m p l e –

A partir de l’any 2014, em reconec les capacitats creatives i exploro en el meu univers l’aspecte humà més vital d’expressió, pensament, comprensió i de relació amb l’Art començant a transitar per una incipient singladura on m’endinso, sent ja Artista Urboscà, en propòsits personals de creació contemporània en aliança amb la cultura ambiental, en tant a fer Obra i Labor per Decòrum Natura. Sóc autodidacta que sent actiu professional m’he format en la polivalència d’arts i oficis, i com obrer cultural, per més de tres dècades, arran de diversos treballs i experiències laborals realitzades en distints tallers, estudis, empreses i companyies que pertanyien als camps de producció cultural amb les quals m’he forjat, així com mostrat voltant per diversos països del món. Tinc experiència entre altres sectors de creació artística amb les arts plàstiques, les arts decoratives, les arts escèniques, les arts de carrer i les intervencions efímeres de l’espai, els muntatges per a esdeveniments, etc. He exercit, així mateix, la docència pràctica d’art i ofici en l’àmbit formatiu de les escoles taller.


– T r à n s i t   d’ o f i c i –

…la formació d’autodidacta no es fa mai sola…

2022 –  Artista Urboscà,  – 2014 – Escultor, Obrer Artesà, Artesà Bio-Constructor. – Artesà d’Estructures Vegetals – Artesà Restaurador i Embellidor Artístic – 2010 – Pràctic Docent d’Art i Ofici d’Escenografia, Construcció i Muntatge de Decorats   –  2008  –  Tècnic de Maquinària Escènica i Atrezzista Tècnic d’Utillatge –  2002  –  Formador per a Tècnics Maquinistes d’Escenari i Taller –  2001 –  Artista Escenògraf  i  Artesà Constructor De Decorats –  Artista de Corporis –  Artista Decorador – 1994 – Artista  d’Intervencions  Efímeres i Creacions de Façanes Especials  – 1992  Artesá Constructor de Corporis – 1991 Formador de Pintura Decorativa i Teoria del Color. – 1990 – Artesà Tècnic Colorista – 1988 –  Artesà del Modelatge i Murals Realitzats amb Cuir. – 1984  –  Artesà Recuperador, Reciclador de Materials – Artesà Restaurador d’ Objectes i Elements d’Arquitectura – 1979 –  Artesà Pagès i Camperol – 1972 – Creativitat, Creixement i Origen – 1962.-