– A p u n t  s i m p l e –

A partir de l’any 2014 exploro en el meu univers l’aspecte humà més vital d’expressió, pensament, comprensió i de relació amb l’Art  començant a transitar per una incipient singladura on m’endinso, sent ja Artista Urboscà, en propòsits personals d’escultura i de creació contemporània en aliança amb la cultura ambiental, en tant a fer la Labor en Decòrum a la Natura. Sóc autodidacta que sent actiu professional m’he format en la polivalència d’arts i oficis, per més de tres dècades, o potser en són més, arran de diversos treballs realitzats en distints tallers, estudis, empreses i companyies que pertanyien als camps de producció cultural amb les quals m’he forjat i mostrat voltant per diversos països del món. Tinc experiència entre altres sectors de creació artística amb les arts plàstiques, les arts decoratives, les arts escèniques, les arts de carrer i les intervencions efímeres de l’espai, els muntatges per a esdeveniments, etc. He exercit, així mateix, la docència pràctica en l’àmbit formatiu de les escoles taller.


– T r à n s i t   d’ o f i c i –

2021 –  Artista Urboscà, Escultor, Obrer Artesà – 2014 –  Artesà Bio-Constructor. – 2013 – Artesà d’Estructures Vegetals – 2011 – Pràctic Docent d’Escenografia, Muntatge i Construcció de Decorats  –  2010 – Artesà Restaurador i Embellidor Artístic –  2008  –  Tècnic de Maquinària Escènica i Artesà d’Utillatge –  2002  –  Formador per a Tècnics Maquinistes d’Escenari i Taller –  2001 –  Artista Escenògraf  i  Artesà Constructor De Decorats –  Artista de Corporis – 1999  –  Artista Decorador – 1994 – Artista  d’Intervencions  Efímeres i Creacions de Façanes Especials  – 1992  Artesá Constructor de Corporis – 1991 Formador de Pintura Decorativa i Teoria del Color. – 1990 – Artesà Tècnic Colorista – 1988 –  Artesà del Modelatge i Murals Realitzats amb Cuir. – 1984  –  Artesà Recuperador, Reciclador de Materials – Artesà Restaurador d’ Objectes i Elements d’Arquitectura – 1979 –  Artesà Pagès i Camperol – 1972 – Creativitat, Creixement i Origen – 1962.-


info7@ceschomet.cat          660547123        urboscarta@gmail.com